Αντιστοίχιση μεγεθών
One SizeCHLDYTH712714718738758LSM5One Size11UNIQUEUNIQUEAK
One SizeCHLDYTH         One Size1One SizeOne SizeUNIQUEAK